Patientoro och tandvårdsrädsla

För de patienter som upplever det obehagligt med vår behandling eller rent av känner rädsla kan vi genom vårt samarbete med Narkosläkare Ove Lundmark erbjuda olika alternativ av lugnande omhändertagande. Vanligast på kliniken är peroral och intravenös sedering men även full narkos kan vi hantera.
Smile Specialisttandvård