Allmäntandvård

Allmäntandvård är den grundläggande tandvården som är tillgänglig för alla patienter och som utförs av allmäntandläkare. Det inkluderar rutinmässiga tandundersökningar, tandrengöringar, fyllningar, rotfyllningar och tandutdragningar. Syftet med allmäntandvård är att upprätthålla en god munhälsa, förebygga tandproblem och behandla mindre tandproblem innan de utvecklas till allvarliga tillstånd. Allmäntandvård är viktig för att upprätthålla en god allmänhälsa, eftersom dålig tandhälsa kan påverka hälsan på andra sätt, till exempel genom att öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Genom regelbunden allmäntandvård kan patienter upptäcka tandproblem i tid och få rätt behandling för att bibehålla en god munhälsa och en fungerande tanduppsättning.
Smile Specialisttandvård