Endodonti

Endodonti är den specialitet inom tandvården som handlar om att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador på tandens inre delar, såsom tandnerven och tandpulpan. En vanlig behandling inom endodonti är rotbehandling, där den infekterade tandpulpan tas bort och rotkanalen rensas och fylls. Målet med endodontisk behandling är att rädda tanden och bevara den naturliga tandstrukturen så mycket som möjligt.
Smile Specialisttandvård