Dentoalveolärkirurgi

Inom dentoalveolär kirurgi på vuxna kan du få hjälp med allt från enklare extraktioner till – avlägsnande av cystor och övriga patologiska förändringar samt rekonstruktiv benuppbyggnad av alveolarutskott och sinuslyft. På barn och ungdomar tar vi emot remisser för extraktioner och friläggningar.
Smile Specialisttandvård