Bro vid tandförlust

I vissa fall är en broterapi att föredra framför implantat. Granntänder på varsin sida om tandluckan slipas till och en bro utformad antingen i porslin eller en kombination av porslin och metall kan fästs på tänderna.
Smile Specialisttandvård