Avtagbara proteser

En delprotes ersätter en eller flera tandförluster och fästs på kvarvarande tänder, medan helprotes ersätter samtliga förlorade tänder i en käke. Avtagbara proteser kan användas temporärt under en pågående behandling eller som permanent lösning.
Smile Specialisttandvård